راهنماي ناشتايي جهت انجام آزمايش ها

آزمایش هایی که به زمان بندی خاصی نیاز دارند

آزمایش هایی که نیاز به رعایت شرایط خاصی دارند

آزمایش هایی که نیاز به رژیم غذایی خاصی دارند

آزمایش قند خون دوساعته (2hpp)

آزمایش قند خون BS 4PM

آزمایش ادرار 24 ساعته

آزمایش سیتولوژی ادرار

آزمایش کورتیزول

جمع آوری نمونه اسپرم

آزمایش آنالیز و کشت ادرار مردان

آزمایش آنالیز و کشت ادرار زنان

آزمایش آنالیز و کشت ادرار دختران

آزمایش آنالیز و کشت ادرار پسران

آزمایش تحمل گلوکز (GTT)

تست چالش گلوکز (GCT)

تست پاپ اسمیر

آزمایش پروستات PSA

آزمایش پرولاکتین (Prolactin)

تست اسکاچ (scotch test)

آزمایش خون مخفی (OB)

تست مانتو یا توبرکولین

آزمایش تنفسی اوره (U.B.T)

آزمایش هورمون رشد (GH)

نمونه گیری خلط

آزمایش PCT