درباره آزمایک

از زمانی که استارت آپ ها جهت سودآوری کیفیت را فدای کمیت کردند شاید هیچ کس فکر نمی کرد مقوله مهمی مانند سلامت انسان ها درگیر اعداد و ارقام اقتصادی گردد 
و هیچ کس به مردم نگوید تشخیص اکثر بیماری ها با نتیجه آزمایش هایی مشخص می گردد که دارای خون تازه انسانی بدون آلودگی های محیطی و لخته شدن ناشی از حمل و نقل غلط و استفاده از مواد مصرفی پزشکی دارای کیفیت بالا و تاریخ انقضای مدت دار در زمانه تحریم هاست.
زمان کوتاه و راحتی مشتری اصل اولیه همه شرکت های مشتری محور است و اما آزمایک کیفیت جواب آزمایش را در اولویت خود قرار داده است.

همکاران ما

ما در آزمایک، افتخار همکاری با مجموعه آزمایشگاه پارس طب را در زمینه ی خدمات تشخیص طبی و سلامت داشته ایم و داریم

آشنایی با متخصصین ما

پرسنلی که به منزل شما مراجعه می کنند، یک صفحه شخصی و نمایه در سایت دارند.