گاهی ممکن است بعد از انجام آزمایش خون، دچار کبودی یا تورم یا درد دست شوید بنابراین به نکات زیر توجه فرمائید.

بعد از انجام خونگیری ماساژ دادن محل نمونه گیری و یا عدم فشار دادن پنبه روی محل مورد نظر و پوشیدن لباس با آستین تنگ باعث خونریزی زیر جلدی شده و نتیجه آن کبودی یا تورم دست خواهد بود.

در صورت بروز عوامل بالا تا 24 ساعت می توانید از کمپرس یخ استفاده نمائید و چنانچه پس از 24 ساعت همچنان ادامه داشت استفاده از کمپرس آب گرم موثر خواهد بود.